X
تبلیغات
رایتل
استفاده از سمعک و دیگر تجهیزات کمک شنوایی در کودکان با سندرم داو - وب یه دانشجوی شنوایی شناسی